W.D.001

Enrera

Font, coneguda popularment com “Font del Mulo”. Es compon d’un tambor de columna i dos capitells, el superior cap per avall i a sobre de l’inferir, com s’aprecia a fotografies addicionals W.D.001A.

Aquests capitells formaven part d’unes columnes que hi havia al número 36 del carrer Major (actualment les oficines de la Cooperativa Agrícola), formant un perxe (vegeu fotografies addicionals W.D.001B per a veure aquestes columnes a principis del segle XX). El 1942 van ser desmuntades per tal de facilitar el trànsit de vehicles pel carrer Major, i hom aprofità un tambor d’una columna i els dos capitells per a fer aquesta font. El segon capitell, molt modificat, gairebé ha perdut la seva fisonomia original, i conté gravada la llegenda següent: “AÑO / 1943 / 19-3 / R” (les barres marquen cada un dels quatre costats del capitell).

El tambor té una alçada de 60 cm i un diàmetre de 90 cm, mentre que la base superior dels capitells amida 30 cm de quadrat. El capitell superior (invertit) té una alçada de 52 cm, i l’inferior, de 29 cm. Tot el conjunt es troba sobre una pica de 50×72 cm i un gruix de 40 cm.

Datació aproximada de la peça : segle VI-VII. Com a font, 1943.

FOTOGRAFIES ADDICIONALS

W.D.001A
W.D.001B

Enrera

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!