Josep Ferré.

A partir de l’observació de les fotografies presentades en aquest article, on s’aprecia molt clarament la delimitació dels murs oest del monestir de Santa Maria de Vallclara, farem la reconstrucció ideal de com hauria pogut ser l’edifici. Tot i que en un primer moment semblava que hi havia d’haver una nau amb una teulada d’una sola vessant, en observar l’amplada de la casa que es bastí aprofitant l’únic mur que queda dempeus del monestir, resulta evident que això seria impossible sense l’existència d’uns pilars amb jàssenes per a fer dos trams de cairats. El més lògic és que aquest espai l’ocupessin dues naus perpendiculars a la nau vertebral de tot el complex arquitectònic, que possiblement seria el refetor. Quan es va bastir l’edifici de la part sud, aprofitant l’únic mur conservat de la construcció del segle XII, es va respectar el passadís que actualment és el carrer que separa aquesta casa de la consulta mèdica. I on ara hi ha la consulta mèdica hi havia una altra nau, que usos posteriors van fer servir de corral. Però les fotografies s’hi veu la línia recta que delimitava la construcció.

L’edifici amb dos grans finestrals rectangulars, just a l’esquerra de les restes del monestir, mostra davant seu el mur que delimitava el complex.

La imatge mostra les parets aliniades de les dues naus. Com que estaven construïdes fora de la plataforma principal, en un terreny més baix, això va fer que el desaigüe de la teulada no suposes cap complicació.

Aquest esbós ajuda a fer-se una idea de com hauria pogut ser l’edifici, vist des de la mateixa perspectiva que la fotografia anterior:

Reconstrucció ideal de Santa Maria de Vallclara, vista des del sud est.

A la fotografia s’observen les parets del nord est més altes, en tàpia, segurament amb el propòsit que les teulades desaigüessin bé, però no sabem si aquest alçament només afectava aquell sector o si tot l’edifici tenia la mateixa alçada, tot i que sembla més lògic que això només ho apliquessin a la zona que s’aprecia alçada a la fotografia, i que hauria pogut correspondre a l’església, ja que sembla que el mur interior deuria arribar fins al final.