Actualment desenvolupem dues línies principals de recerca:

1-La investigació històrica, estudiant les fonts documentals sobre el territori.

2- La recerca urbanística, arquitectònica i arqueològica, estudiant els edificis dels nuclis antics de les poblacions on centrem la nostra investigació, i el seu origen.

De la primera activitat hem reunit més de 6.500 pàgines en format digital procedents de dotze arxius, que abasten una cronologia que s’inicia al segle XII i s’estén fins al XX. Part d’aquesta documentació està en procés de transcripció i d’altra està ja publicada, com és el cas de les ordinacions locals de la Bisbal de Falset.

De la segona, hem bastit un inventari pràcticament complet del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Cabassers, i treballem per a poder recollir en obres similars les dades d’aquest camp referents als municipis de la Bisbal de Falset, la Figuera, el Lloar, Margalef i la Vilella Baixa.