PUBLICACIONS DEL CENTRE D’ESTUDIS SANTA MARIA DE VALLCLARA

Masip Rofes, Cristina: “Lo Fluviol Màgic” de Delfí Navàs, Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara, Cabassers, 2019
[Consulteu-ho]

Masip Rofes, Cristina, i Miró Cubells, Josep Ramon: Les músiques d’abans i els compositors locals de Cabacés, Cabassers 2019
[Consulteu-ho]

PUBLICACIONS DELS SOCIS DEL CENTRE D’ESTUDIS

Ferran Torrent, Josep M: Seguint les petjades del Venerable Pare Fra Pere Perelló, fill de la Baronia de Cabacés (1540-
1602)

[Consulteu-ho]

Ferré Masip, Josep: Icnofòssils del Priorat. Estudi paleontològic preliminar de la comarca del Priorat, 1999
[Consulteu-ho]

Ferré, J, Masip, C., Miró, J.R., Prats, C.: El monestir de Santa Maria de Vallclara (1149-1158). 2021
[Més informació]

Prats Ferré, Carles: Les ordinacions de la Bisbal de Falset de 1624 i 1695, 2001
[Més informació]

Prats Ferré, Carles: La Revista Nord: una llum enmig de la foscor, 2021
[Vegeu la publicació]