PUBLICACIONS DEL CENTRE D’ESTUDIS SANTA MARIA DE VALLCLARA

Masip Rofes, Cristina: “Lo Fluviol Màgic” de Delfí Navàs, Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara, Cabassers, 2019
[Consulteu-ho]

Masip Rofes, Cristina, i Miró Cubells, Josep Ramon: Les músiques d’abans i els compositors locals de Cabacés, Cabasseers 2019
[Consulteu-ho]

Ferré Masip, Josep; Masip Rofes, Cristina, Miró Cubells, Josep Ramon; Prats Ferré, Carles: Any Monestir Santa Maria de Vallclara, 2019
[Consulteu-ho]

PUBLICACIONS DELS SOCIS DEL CENTRE D’ESTUDIS

Ferran Torrent, Josep M: Seguint les petjades del Venerable Pare Fra Pere Perelló, fill de la Baronia de Cabacés (1540-
1602)

[Consulteu-ho]

Ferré Masip, Josep: Icnofòssils del Priorat. Estudi paleontològic preliminar de la comarca del Priorat, 1999
[Consulteu-ho]

Masip, Prudenci; Prats, Carles, Robles, Joan F.: Excavacions al monestir de Santa Maria de Vallclara (1149-1158), Cabassers, 2000 [Consulteu-ho]

Prats Ferré, Carles: El Sitjar (1983-1986). La memòria d’un temps i d’un lloc, 2001
[Consulteu-ho]

Prats Ferré, Carles: Les ordinacions de la Bisbal de Falset de 1624 i 1695, 2001
[Consulteu-ho]

Prats Ferré, Carles: Inventari arquitectònic i arqueològic de Cabassers, 2006
[Consulteu-ho]

Prats Ferré, Carles: L’expedient Cabassers, 2010
[Consulteu-ho]

Prats Ferré, Carles: La Revista Nord: una llum al mig de la foscor, 2018
[Consulteu-ho]

Prats Ferré, Carles: La Cova del Palau, un establiment eremític al Riu de la Cana, entre el Priorat i la Ribera d’Ebre, 2018 [Consulteu-ho]

FONTS DOCUMENTALS

Documents referents a Avincabacer (Cabassers), Cavaloca, Montalt i Gibolhoder (La Figuera) del Diplomatari de la catedral de Tortosa
[Consulteu-ho]

Usances i constums de la Baronia de Cabassers
[Consulteu-ho]

HEMEROTECA

Revista El Sitjar, 1983-1986
[Consulteu-ho]

Revista Nord, 1998-2000
[Consulteu-ho]