M.002.001 i M.003.001

Enrera

Arc ogival de suport de l’edifici, que forma part d’un perxe compost pels números 1, 2, 3 i 4 de la plaça Prudenci Seró Navàs.

Arc esquerre:

Té una alçada de 2,40 mts i una amplada de 3,40 mts, amb unes dovelles de 51 cm de profunditat. No disposa de dovella clau, com és habitual en aquests arcs, i conserva encara restes d’un ganxo de ferro encastat entre les últimes dovelles de cada braç, al punt més alt. En aquest mateix punt, també s’hi aprecia una estaca de fusta, possiblement utilitzada per a la fixació de les pedres durant la seva construcció (vegeu fotografies addicionals M.002.001A tant per a les restes del ganxo com per a l’estaca de fusta).

A la banda dreta de l’arc, mirat des de l’est, es veu, a la part interior, un forat en un carreu tipus “argolla” per a fermar-hi animals. Si bé això és habitual en portes, és ben escàs en arcades (vegeu fotografies addicionals M.002.001B per a l’argolla).

A partir de l’extrem dret de l’arc n’arrenca un altre, amb el que conforma un perxe; cal destacar que els dos arcs comparteixen la mateixa dovella inicial (vegeu fotografies addicionals M.002.001C)

Datació aproximada de la peça: segles XIII-XIV, amb carreus reutilitzats, possiblement tallats la segona meitat del segle XII.

Arc dret:

Té una alçada de 2,23 mts i una amplada de 3,14 mts, amb unes dovelles de 50 cm de profunditat. No disposa de dovella clau, que se substitueix per dues dovelles degudament retallades (vegeu fotografies addicionals M.003.001A), com és habitual en aquests arcs, i s’aprecia el forat del que penjava un ganxo de ferro entre les dovelles que formen l’ogiva (fotografies addicionals M.003.001B).

Per a més detalls d’aquest arc, vegeu la peça M.002.001, amb la que forma conjunt.

Datació aproximada de la peça: segles XIII-XIV, amb carreus reutilitzats, possiblement tallats la segona meitat del segle XII.

FOTOGRAFIES ADDICIONALS

M.002.001A
M.002.001B
M.002.001C
M.003.001A
M.003.001B

Enrera

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!