K.005.002

Enrera

Columna de tres tambors visibles rematats per un capitell que sembla tenir la funció de doble mènsula (fotografies adicionals K.005.002A) amb una roseta de vuit pètals en relleu (fotografies addicionals K.005.002B per al detall de la roseta).

El fust, des del nivell del terra, amida 2,35 mts, i el capitell-mènsula fa 36 cm d’alçada, per 45 cm d’amplada i 6 cm de gruix el braç esquerre. Del braç dret no en podem tenir les mides ja que la peça està escapçada per aquest costat.

És possible que aquestes dues peces fossin ajuntades en ser reutilitzades en una nova construcció. No tenen per què pertànyer les dues a la mateixa època. Sembla que del capitell arrenquessin dos arcs, fent-los de base als dos.

Datació de la peça: segona meitat del segle XII per al capitell, i possiblement segles VI-VII per al fust.

FOTOGRAFIES ADDICIONALS

K.005.002A
K.005.002B

Enrera

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!