K.003.002

Enrera

Portalada tapiada recentment en el transcurs d’una reforma de la façana d’aquest edifici que dóna al carrer del Mig. La peça es troba just a sota del prexe que creua aquest carrer.

Es tracta d’una portalada de pedra amb llinda de fusta, composta de dues pilastres rematades per dues mènsules reaprofitades com a elements constructius. El conjunt en sí és similar a les portalades amb permòdol, però en aquest cas, en lloc d’haver-hi permòdols hi ha mènsules decorades amb baixos relleus o gravats.

La portalada té una amplada inferior d’1,43 mts i una alçada, des del pedrís d’accés, d’1,91 mts.

Pilastra de l’esquerra: composta de sis carreus + mènsula de 39 cm d’ample per 32 d’alt. Presenta el seu extrem dret deteriorat per repicat, tanmateix, encara s’aprecia la corva ascendent que feia la pedra per a rematar de forma polida la peça. Conté ornaments en baix relleu, compostos per dues rosetes de vuit pètals en disposició vertical enquadrades per un marc, i una forma ametllada gravada que conté dos punts units per una línia. (Vegeu fotografies addicionals K.003.002A)

Pilastra de la dreta: composta de sis carreus + mènsula de 34 cm d’ample per 32 cm d’alt. Presenta el seu extrem esquerre deteriorat per repicat. Conté ornaments en baix relleu, compostos per dues rosetes de vuit pètals en disposició vertical (en estat fragmentari degut al repicat) i una hexafòlia enquadrada en un hexàgon en gravat. (Vegeu fotografies addicionals K..003.002B)

Datació aproximada de la peça: si bé podem establir com a data probable de la construcció d’aquest conjunt els segles XIII-XIV, moment d’auge arquitectònic de la vila amb l’aparició dels arcs ogivals com a elements de suport de les cases, hem de datar les mènsules que aguanten la llinda de fusta amb més anterioritat, la segona meitat del segle XII, car van ser reutilitzades en aquesta portalada un cop remogudes del seu emplaçament original.

FOTOGRAFIES ADDICIONALS

K.003.002A
K.003.002B

Enrera

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!