J.002.001, J.002.002, J.002.003 i J.002.004

Enrera

J.002.001

Relleu sobre un carreu que mostra una hexapètala integrada dintre d’una altra hexapètala de fulles més grans. El relleu té un diàmetre de 16 cm, i el rivet que el voreja té una amplada de 2 cm.

El carreu on es troba aquest relleu amida 40 cm de longitud per 23 d’alçada. Des del seu extrem esquerre hi ha un espai de 6 cm fins al relleu, 2 cm des de l’extrem superior i 3 cm des de l’inferior.

Datació aproximada de la peça: segles VI-VII.

J.002.002

Relleu sobre un carreu que mostra una hexapètala integrada dintre d’una altra hexapètala de fulles més grans, exactament igual que la J.002.001 El relleu té un diàmetre de 16 cm, i el ribet que el voreja té una amplada de 2 cm.

El carreu on es troba aquest relleu amida 50 cm de longitud per 26 d’alçada en la seva cara que dóna al carrer Penedès (on s’aprecia el relleu), i 56 cm de longitud per 26 d’alçada en la cara que dóna al carrer Major. Des del seu extrem dret hi ha un espai de 4 cm fins al relleu, 3 cm des de l’extrem superior i 7 cm des de l’inferior.

El relleu es troba molt deteriorat i el carreu que el conté presenta un cop al seu cantó dret inferior que amenaça d’anar desgranant-lo. Es troba a ras de terra, la qual cosa el fa vulnerable a tota mena d’accidents.

Datació aproximada de la peça: segles VI-VII.

J.002.003

Relleu sobre un carreu que mostra una svàstica del tipus lau buru (vegeu la fotografia addicional J.002.003A per a un esquema del relleu) amb una rotació en direcció a les agulles del rellotge. El relleu té un diàmetre de 16 cm, i el ribet que el voreja té una amplada de 2 cm.

El carreu on es troba aquest relleu amida 42 cm de longitud per 26 d’alçada en la seva cara que dóna al carrer Major (on s’aprecia el relleu), i 21 cm de longitud per 24 d’alçada en la cara que dóna al carrer Penedès. Des des de l’extrem dret de la cara que conté el relleu hi ha un espai de 10 cm fins al mateix, 3 cm des de l’extrem superior i 7 cm des de l’inferior.

El relleu es troba molt desgastat.

Datació aproximada de la peça: segles VI-VII.

FOTOGRAFIA ADDICIONAL

J.002.003A
J.002.004

Relleu sobre un carreu que mostra una estrella de sis puntes amb una rotació contrària a les agulles del rellotge. El relleu té un diàmetre de 20 cm, i el rivet que el voreja té una amplada de 2 cm.

El carreu on es troba aquest relleu amida 32 cm de longitud per 40, i està integrat com a dovella en l’arc J.002.005. Des des de l’extrem dret de la cara que conté el relleu hi ha un espai de 6 cm fins al mateix, 2 cm des de l’extrem superior i 7 cm des de l’inferior.

Datació aproximada de la peça: segles VI-VII.

Enrera

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!