Aquesta pàgina conté les imatges utilitzades per a la confecció de l’Inventari arquitectònic i arqueològic de Cabassers, de Carles Prats. La majoria de les fotografies van ser preses entre juliol i agost de 2006. En tractar-se de les imatges en brut, només es menciona el codi assignat a l’inventari a cada edifici, i s’obvien els codis que reben els elements inventariats dintre de l’edifici, tot i que les seves imatges es troben dintre de cada àlbum. Si necessiteu referir-vos a elements específics mitjançant el seu número de sèrie individual, trobareu les dades processades a l’Inventari mencionat més amunt.

Carrer del Mig

C.009.000

C.010.000

C.013.000

C.047.000

C.049.000

Carrer Major

D.002.000

D.007.000

D.009.000

D.016.000

D.016B.000

D.017.000

D.019.000

D.020.000

D.020B.000

D.021.000

D.026.000

D.027.000

D.028.000

D.030.000

D.032.000

D.033.000

D.034.000

D.035.000

D.038.000

D.039.000

D.040.000

D.041.000

D.047.000

D.048.000

D.049A.000

D.050.000

D.051.000

D.052.000

D.053.000

D.054.000

D.056.000

D.058.000

D.059.000

D.062.000

D.064.000

D.069.000

D.072.000

D.075.000

D.076.000

D.078.000

Carrer Beat Joan d’Organyà

E.004.000

E.006.000

Plaça del Mercat

F.003.000

Carrer del Grau

G.002.000

G.007.000

Carrer Penedès

J.001.000

J.002.000

J.004.000

J.005.000

J.006.000

Plaça de Longí Navàs

K.002.000

K.003.000

K.005.000

K.007.000

K.008.000

K.009.000

Carrer Priorat

L.004.000

L.006.000

Plaça del Dr. Prudenci Seró

M.001.000

M.002.000

M.003.000

M.006.000

Carrer de Baix

O.024.000

Carrer de Sant Miquel

R.011.000

R.020.000

R.044.000

Peces a la pavimentació de carrers

X.E.001

X.P.001

Peces integrades al mobiliari urbà

W.D.001

W.D.002

W.E.001

W.H.001

W.N.001

W.R.001

Peces soltes

Z.001

Z.002

Z.003

Z.004

Z.005

Z.006

Z.007

Z.008

Z.009

Z010

Z.011

Z.012

Z.013

Elements no inventariats:

Font de Baix

Font de Sant Miquel

La Bassada

Molí dels Socis

Pont Vell

ÍNDEX DE MATÈRIES

Arc: C.010.002, C.010.003, C.010.004, D.002.001, D.016.001, D.017.003, D.019.005,D.020.001, D.026.002, D.028.001 D.030.002, D.030.003, D.030.004, D.030.005, D.032.001,D.032.002, D.033.002, D.038.001, D.041.001, D.048.001, D.049A.002, D.050.001, D.052.001,D.054.001, D.054.002, D.054.003, D.056.001, D.058.001, D.058.003, D.062.002, D.064.001,G.007.001, J.004.001, J.005.001, K.002.002, K.003.003, K.003.004, K.003.005, K.003.006,K.007.001, K.008.001, K.009.001, L.004.001, L006.002, M.002.001, M.002.005, M.003.001,R.011.001, J.002.005

Arnella: D.016.001, D.038.001, D.054.002, K.002.004

Bigues: M.006.003

Bombardeig 1939: vegeu Guerra Civil

Campanar: D.047.002

Canonada: D.076.002,M.002.006

Cantonada: D.020B.001, D.020B.002, D.038.003, D.059.001, D.059.002, D.059.003,G.002.001, J.001.000

Capitell: D.016B.001, D.035.001, K.005.002, M.002.003, W.D.001, Z.005

Carreu: D.020B.001, D.020B.002, D.020B.003, D.038.003, D.049A.001, D.076.002, R.044.001,W.E.001, X.E.001

Carreus de funció incerta: D.019.006, E.006.001J, M.002.008

Columna: D.016B.001, D.017.004, D.017.005, D.035.001, K.005.002, M.002.003, M.002.007,W.D.001, Z.001, Z.006

Creu: D.019.002, D.020.002, D.020.003, D.033.001, D.062.001, J.006.001

Dipòsit: M.002.006, D.048.002, D.049A.003

Dovella: D.059.002, D.072.002, K.005.001

Escales: D.058.002, W.H.001

Espitllera: D.047.001, E.006.001

Estança subterrània: D.048.003, M.001.002

Estrella: J.002.004

Façana: D.047.001, D.069.001

Farga: D.016.002

Finestra: J.002.005

Fonament: D.078.001

Font: W.D.001, W.H.001

Galze: D.076.001

Ganxo: D.017.003, D.049A.002, L.006.002

Ganxo bicèfal: D.017.003, D.030.004, D.048.001, L.004.001

Gravat: C.013.001, D.009.001, D.033.001, D.039.001, D.053.002, D.062.001, D.075.001,J.006.001, K.003.001, M.006.001

Guerra Civil: C.009.000

Hexapètala: J.002.001, J.002.002

Imposta: D.075.003, J.001.001

Inscripció: C.013.001, D.009.001, D.039.001, D.047.002, D.052.002, O.024.001

Làpida: X.P.001

Llosa: D.019.003

Marca de picapedrer: D.007.002, D.017.001, D.034.002, D.059.003, D.069.001, D.075.001,D.076.002, D.078.000, E.004.001, E.006.001, R.044.001, W.D.002, W.H.001, W.N.001,X.E.001, X.E.001, X.E.001, X.E.001

Mènsula: D.007.002, D.020.002, D.020.003, D.053.001, E.004.001, E.006.001, E.006.001,K.003.002, K.005.002

Mahó: C.047.001. J.006.002, K.003.006

Motllura ornamental: E.004.002

Paret: E.006.001

Paviment: M.002.002, M.002.002A, M.002.002B, M.002.002C, X.E.001

Permòdol: D.019.001, D.019.001D, C.019.001, D.026.001, D.026.003, D.028.002, D.030.001,D040.001, D.058.002B, D.058.002, D.062.001, D.072.001, K.005.003, M.001.001, M.002.004,M.002.007, M.003.003, Y.M.002.001, R.011.003, Z.003

Pica: K.009.002

Pilar: D.020B.003, G.007.002, K.007.002

Portalada: C.010.001, C.013.001, D.007.001, D.009.001, D.017.002, D.019.001, D.019.002,D.019.004, D.019.007, D.020B.002, D.021.001, D.026.001, D.027.001, D.028.002, D.030.001,D.033.001, D.038.002, D.039.001, D.040.001, D.051.001, D.052.002, D.052.003, D.058.002,D.062.001, D.072.001, D.075.001, J.001.002, J.006.001, J.006.002, K.002.001, K.002.004,K.003.001, K.003.002, K.005.001, K.005.003, L.006.001, M.001.001, M.002.004, M.002.007,M.002.008, M.003.003, M.006.001, Y.M.002.001, R.011.002, R.020.001

Portalada cega: D.034.001, D.047.004, E.006.001, G.002.002

Portalada gòtica: C.010.001

Portalada romànica: J.001.001

Rajola: D.047.002, D.048.002, K.002.003

Relleu: C.047.001, D.007.001, D.016B.001, D.020.002, D.020.003, D.021.001, D.027.001,D.038.002, J.001.002, R.020.001, J.002.001,J.002.002, J.002.003, J.002.004, K.005.001, M.006.001

Roseta: D.016B.001, D.020.002, D.020.003, K.005.002B

Sagristia: D.047.003

Santa Maria de Vallclara: C.049.001, D.007.002, D.017.001, D.034.002, D.075.001,D.076.002, R.044.001, W.D.002, W.E.001, W.H.001, W.N.001, W.R.001, X.E.001, Z.002

Sèquia: C.049.001, R.044.001, W.N.001, W.R.001, Z.002

Suport per a torxa: D.033.003,J.002.006

Swàstica: J.002.003

Tanca: M.002.00