D.062.001

Enrera

Portalada d’accés a l’edifici, compost per dos pilastres en carreus regulars coronades per dos permòdols que sostenen una llinda de fusta. Amida una alçada de 2,30 mts des de la base de la pilastra fins al punt més alt del permòdol, i l’amplada superior entre permòdols és d’1,5 mts. (Vegeu fotografies addicionals D.062.001A per al permòdol esquerre i D.062.001B per al dret).

La pilastra esquerra presenta en un dels seus carreus una creu gravada (fotografies addicionals D.062.001C) a 1,5 mts d’alçada des del terra.

Datació aproximada de la peça: segles XIII-XIV per a la construcció de la portalada, i segona meitat del segle XII per a la talla dels permòdols.

FOTOGRAFIES ADDICIONALS

D.062.001A
D.062.001B
D.062.001C

Enrera

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!