D.020.002 i D.020.003

Enrera

D.020.002

Mènsula encastada a la façana principal de l’edifici, al costat esquerre de la porta d’accés i a una alçada d’1,90 mts des del terra. La mènsula amida 30 cm d’alt per 30 cm d’ample.

La decoració iconogràfica d’aquesta mènsula representa una creu de tau coronada per una roseta de vuit pètals a la part dreta, i un escut que conté una creu patentada, coronat per un conjunt semicircular, del que només se’n conté la meitat en aquesta peça. Això demostra clarament que aquesta mènsula s’acompanyava d’un altre carreu que contenia el relleu que falta d’aquest escut.

Tant la forma de les mènsules, mides i classe de la pedra utilitzada, com la iconografia, són d’una tipologia similar a les peces K.003.002A i K.003.002B, sobretot idèntica amb el disseny, mides i estructura de les rosetes, la qual cosa permet datar-la a la mateixa època que aquelles dues.

Datació aproximada de la peça: segona meitat del segle XII.

D.020.003

Mènsula encastada a la façana principal de l’edifici, a una alçada d’uns 1,60 mts. La mènsula amida 30 cm d’alt per 30 cm d’ample.

La iconografia és anàloga a part de la que s’aprecia a la peça D.020.002: una creu de tau coronada per una roseta de vuit pètals, i en tipologia, similar a les peces K.003.002A i K.003.002B com hem comentat per a la mènsula D.020.002, cosa que també fa plausible una datació idèntica.

Algunes fotografies de la dècada de 1950 a les que hem tingut accés mostren la façana abans de ser arrebossada amb ciment, i s’aprecia clarament que aquesta mènsula està integrada com a dovella al braç esquerre de l’arc D.020.001. Això reforça la datació proposada, ja que tenint en compte que s’accepta la data de construcció de l’arc entre els segles XIII-XIV, aquesta peça integrada en ell ha de ser anterior i, òbviament, reutilitzada i no tallada expressament per a la funció de dovella.

Datació aproximada de la peça: segona meitat del segle XII.

Enrera

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!