D.020.000

Torneu a l’Inventari

Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.020.000 000 0289210CF1608G0001DE 10
Adreça
C. Major, 20
VISTA GENERAL DE L’EDIFICI ON ES TROBA L’ELEMENT INVENTARIAT
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.020.001 D.020.001 0289210CF1608G0001DE 10
FOTOGRAFIA
D.020.001
DESCRIPCIÓ

Arc ogival d’uns 5 mts d’amplada per 6 mts d’alçada, integrat a la façana principal de l’edifici. El rebossat de la paret fa diícfil
apreciar si hi ha o no dovella clau, però probablement segueixi la norma constructiva dels altres arcs d’aquest tipus
inventariats, on aquesta peça se substitueix per dues dovelles retallades per a aconseguir l’ogivalitat.
Datació aproximada de la peça: segles XIII-XIV, amb carreus reutilitzats, possiblement tallats la segona meitat del segle XII.
Data d’inventariat: 08.08.2006
NIVELL D’INTERÉS: A
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.020.002 D.020.002 0289210CF1608G0001DE 10
FOTOGRAFIA
D.020.002
DESCRIPCIÓ

Mènsula empotrada a la façana principal de l’edifici, al costat esquerre de la porta d’accés i a una alçada d’1,90 mts des del
terra. La mènsula amida 30 cm d’alt per 30 cm d’ample.
La decoració iconogràfica d’aquesta mènsula representa una creu de tau coronada per una roseta de vuit pètals a la part dreta, i un escut que conté una creu patentada, coronat per un conjunt semicircular, del que només se’n conté la meitat en aquesta
peça. Això demostra clarament que aquesta mènsula s’acompanyava d’un altre carreu que contenia el relleu que falta d’aquest escut. Tant la forma de les mènsules, mides i classe de la pedra utilitzada, com la iconografia, són d’una tipologia similar a les peces K.003.002A i K.003.002B, sobretot idèntica amb el disseny, mides i estructura de les rosetes, la qual cosa permet
datar-la a la mateixa època que aquelles dues.
Datació aproximada de la peça: segona meitat del segle XII.
Data d’inventariat: 08.08.2006
NIVELL D’INTERÉS: B
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.020.003 D.020.003 0289210CF1608G0001DE 10
FOTOGRAFIA
D.020.003
DESCRIPCIÓ

Mènsula empotrada a la façana principal de l’edifici, a una alçada d’uns 1,60 mts. La mènsula amida 30 cm d’alt per 30 cm
d’ample.
La iconografia és anàloga a part de la que s’aprecia a la peça D.020.002: una creu de tau coronada per una roseta de vuit pètals, i en tipologia, similar a les peces K.003.002A i K.003.002B com hem comentat per a la mènsula D.020.002, cosa que també
fa plausible una datació idèntica.
Algunes fotografies de la dècada de 1950 a les que hem tingut accés mostren la façana abans de ser rebossada amb ciment, i s’aprecia clarament que aquesta mènsula està integrada com a dovella al braç esquerre de l’arc D.020.001. Això reforça la
datació proposada, ja que tenint en compte que s’accepta la data de construcció de l’arc entre els segles XIII-XIV, aquesta
peça integrada en ell ha de ser anterior i, òbviament, reutilitzada i no tallada expressament per a la funció de dovella.
Datació aproximada de la peça: segona meitat del segle XII.
Data d’inventariat: 08.08.2006
NIVELL D’INTERÉS: A

Torneu a l’Inventari

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!