D.019.000

Torneu a l’Inventari

Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.019.000 000 0389310CF1608G0001OE 10
Adreça
C. Major, 19
VISTA GENERAL DE L’EDIFICI ON ES TROBA L’ELEMENT INVENTARIAT
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.019.001 D.019.001 0389310CF1608G0001OE 10
FOTOGRAFIA
D.019.001
DESCRIPCIÓ

Antiga portalada d’accés a l’edifici que comptava amb dos permòdols amb relleus cada un. Actualment amida 2,14 mts
d’alçada i 1,30 mts d’amplada, però devia ser més baixa, ja que fou modificada fins a les mides actuals i durant aquesta
operació es van enretirar els permòdols que coronaven cada pilastra per aguantar la llinda de fusta.
El permòdol esquerre contenia el relleu d’una roda dividida per radis, que toquen un cercle interior (vegeu fotografies
addicionals D.019.001A per al permòdol esquerre i D.019.001B per a l’ampliació del relleu).
El permòdol dret, mostrava un altre relleu en forma de filigrana romboide que unia tres punts arrodonits, tres a la part inferior i un a la part superior (vegeu fotografies adicionals D.019.001C per al permòdol dret i D.019.001D per a l’ampliació del relleu).
Coneixem l’existència d’aquestes peces gràcies a unes fotografies dels anys de 1960.
Avui en dia un d’aquests dos permòdols es troba empotrat a la pilastra esquerra de la portalada, girat sobre el que va ser el s
eu extrem exterior, que ara fa de base, amb el relleu invisible (vegeu fotografies adicionals D.019.001E).
Recomanacions especials: fóra interessant entaular negociacions amb els propietaris de l’edifici per tal d’extreure i recuperar aquest permòdol que mostra la fotografia D.019.001E per al seu trasllat al museu municipal.
Datació aproximada de la peça: segona meitat del segle XII per als permòdols. La portalada deuria ésser feta entre els segles XIII-XIV.
Data d’inventariat: 17.07.2006
NIVELL D’INTERÉS: B
FOTOGRAFIES ADDICIONALS
D.019.001A
Amplicació D.019.001B
D.019.001C
Ampliació D.019.001D
D.019.001E
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.019.002 D.019.002 0389310CF1608G0001OE 10
FOTOGRAFIA
D.019.002
DESCRIPCIÓ

Portalada d’accés a una sala del mateix edifici dedicada a taller de fusteria. Aquesta portalada amida 2,40 mts d’alçada per
2,04 d’amplada, i sembla de factura bastant moderna, encara que feta aprofitant carreus més antics.
A la seva pilastra dreta s’hi observa un carreu, el segon començant per baix, que conté gravada una creu del Calvari (creus
votives o de peregrinatge que acostumena a abundar en les parets exteriors dels temples cristians, gravades per fidels, devots o peregrins). Vegeu fotografies adicionals D.019.002A per al carreu en qüestió i D.019.002B per al subratllat de la creu en
gravat.
A la pilastra esquerra també s’hi observa un carreu (el cinquè començant per baix) amb una altra creu votiva, d’una tipologia
diferent: vegeu fotografies adicionals D.019.002C i D.019.002D per al subratllat per a una millor comprensió del gravat.
Datació aproximada de la peça: indeterminada.
Data d’inventariat: 17.07.2006
NIVELL D’INTERÉS: B
FOTOGRAFIES ADDICIONALS
D.019.002A
D.019.002B
D.019.002C
D.019.002D
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.019.003 D.019.003 0389310CF1608G0001OE 10
FOTOGRAFIA
D.019.003
DESCRIPCIÓ

A l’interior de l’espai dedicat a fusteria, al terra, a un metre de la portalada d’accés més o menys, es pot apreciar una llosa de pedra que amida 50×70 cm encastada entre el pis de ciment.
Apuntem la possibilitat que es tractés d’un accés a estances subterrànies, passadissos o desaigües.
Datació aproximada de la peça: indeterminada.
Data d’inventariat: 17.07.2006
NIVELL D’INTERÉS: C
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.019.004 D.019.004 0389310CF1608G0001OE 10
FOTOGRAFIA
D.019.004
DESCRIPCIÓ

A l’interior de l’espai dedicat a fusteria i entre aquesta estança i la que hi ha darrera de la portalada D.019.001 hi ha una porta d’accés construïda amb carreus regulars del mateix tipus que els emprats per a la factura dels arcs ogivals observats per tot
el municipi. Aquesta porta amida 1,89 mts d’alçada i 89 cm d’amplada, amb una profunditat de 50 cm aprox.
Datació aproximada de la peça: indeterminada, confegida amb carreus tallats, probablement, la segona meitat del segle XII.
Data d’inventariat: 17.07.2006

NIVELL D’INTERÉS: C
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.019.005 D.019.005 0389310CF1608G0001OE 10
FOTOGRAFIA
D.019.005
DESCRIPCIÓ

Arc de suport de l’edifici, situat entre l’estança dedicada a fusteria i la que es troba darrera de la portalada D.019.001 (planta
baixa, i casa sense sotan).
És un arc ogival que amida 3,20 mts d’alçada per 4,50 d’amplada, es troba amb la llum cega, ja que fa de paret divisòria entre
les dues habitacions, i per això no hem pogut amidar el gruix de les dovelles. El seu punt més alt no es pot apreciar bé perquè
just a sota s’hi recolzen dues bigues del pis superior (vegeu fotografies adicionals D.019.005 A per a apreciar el detall).
El braç dret o est d’aquest arc s’assenta sobre una base de pedra irregular, no directament sobre el tapàs del sòl (vegeu
fotografies addicionals D.019.005B) com sí passa amb l’assentament del braç esquerre o oest (fotografies addicionals D.019.005C).
També al seu braç esquerre, una dovella presenta un escantonament especial, fet a posta, del que desconeixem la funció
(fotografies addicionals D.019.005D).
Finalment, només cal destacar que tot i estar integrat en una paret divisòria d’habitacions, l’arc també és visible des de l’altra cambra que ajuda a dividir.
Datació aproximada de la peça: segles XIII-XI i carreus reutilitzats, tallats probablement durant la segona meitat del segle XII.
Data d’inventariat: 17.07.2006

NIVELL D’INTERÉS: A
FOTOGRAFIES ADDICIONALS
D.019.005A
D.019.005B
D.019.005C
D.019.005D
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.019.006 D.019.006 0389310CF1608G0001OE 10
FOTOGRAFIA
D.019.006
DESCRIPCIÓ

Al fons de la casa s’obri un pati, i a la paret NW d’aquest pati s’hi pot veure un carreu regular amb cinc cavitats disposades
aleatòriament en una de les seves cares.
No sabem si podria tractar-se d’un primitiu tauler de joc, d’una eina per a trencar fruits amb closca, etc. Sigui el que sigui, no
en podem precisar la utilitat.
Datació aproximada de la peça: indeterminada.
Data d’inventariat: 17.07.2006
NIVELL D’INTERÉS: C
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
D.019.007 D.019.007 0389310CF1608G0001OE 10
FOTOGRAFIA
D.019.007
DESCRIPCIÓ

Al mateix pati on es troba l’element D.019.006, però a la paret E, s’hi observa un carreu regular amb una cavitat esculpida
formant una arnella, que s’utilitzava per a fermar cavalls, rucs, mules o someres, element molt habitual a les portalades de les cases. Deduïm, doncs, que es tracta d’un carreu pertanyent a una portalada desmuntada i reaprofitat aquí com a material
constructiu de la paret.
Datació aproximada de la peça: indeterminada.
Data d’inventariat: 17.07.2006
NIVELL D’INTERÉS: C

Torneu a l’Inventari

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!