Una tègula romana identificada entre la runa d’enderroc de l’antiga casa de l’abadia de Cabassers

Per Carles Prats. Revisant l’Inventari arquitectònic i arqueològic de Cabassers hem identificat recentment una tègula romana, que es va utilitzar com a material de farciment a les parets de tàpia de l’antiga casa de l’abadia. Aquesta peça, inventariada amb el número de sèrie Z.008, va aparèixer durant el transcurs de les obres d’enderroc de l’edifici, … Continua llegint Una tègula romana identificada entre la runa d’enderroc de l’antiga casa de l’abadia de Cabassers