Per Carles Prats.

Revisant l’Inventari arquitectònic i arqueològic hem identificat recentment una tègula romana, que es va utilitzar com a material de farciment a les parets de tàpia de l’antiga casa de l’abadia. Aquesta peça, inventariada amb el número de sèrie Z.008, va aparèixer durant el transcurs de les obres d’enderroc de l’edifici, l’onze d’abril del 2007. Pel fet d’haver estat reutilitzada com a material d’obra, la peça va aparèixer descontextualitzada.

Amida 30,8 cm d’amplada a la part superior, 26,7 cm a la inferior, 53 cm de llargada, 2 cm de gruix i, incloent el rivet, el gruix augmenta a 3 cm. El 2007 va ser inventariada, però un anàlisi recent de la fitxa de la peça ha permès identificar-la com a material de construcció de cobertes d’època romana.

En comparar la peça cabasserola amb d’altres tègules de la mateixa època, les coincidències són concloents:

Tegulae i imbrices al Musée archéologique de Feurs (Loire), França

Les tegulae no només s’utilitzaven per a la construcció de cobertes en edificacions; també s’empraven per a cobrir sepultures, com en aquest exemple, on les imbrice (teules tradicionals) relliguen les tegulae (teules planes amb ribet lateral):

Tomba del segle IV al jaciment de Can Cabassa, Sant Cugat del Vallès. Foto de Raúl Balsera

Aquí podeu veure la fitxa que recull la peça a l’Inventari arquitectònic i arqueològic:

Z008