Per acord  de la Junta Directiva del 2 i 3 de gener de 2019, el Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara segueix la recomanació d’Optimot pel que fa als usos del topònim Cabacés (oficial) i Cabassers (normativa): en usos oficials es fa servir la forma oficial del topònim, Cabacés, i en usos científics es fa servir la normativa, Cabassers. A banda, per als usos científics, es respecta la preferència de l’autor per la forma oficial o normativa del topònim, però es recomana la forma normativa.

Per a usos oficials s’entén tota aquella documentació necessària per a què l’entitat es relacioni amb l’Administració Pública, a qualsevol dels seus nivells.

Per a usos científics s’entén tota la resta de la documentació generada pel centre d’estudis, que inclou articles, publicacions, pàgines web i documentació d’ús intern.

A les transcripcions de documents es manté sempre la forma del topònim dels originals.

Per a més informació, podeu consultar la fitxa 7591/1 d’Optimot.

Aquest acord ha estat derogat, per decisió de la junta directiva, el dia 11 d’abril del 2021. Vegeu el criteri d’usos toponímics en vigor aquí.