Per Carles Prats.

El 1995, una màquina excavadora posà al descobert molt a prop de Cabassers una punta de sageta de bronze. Jordi Rovira i Port, Conservador del Museu d’Arqueologia de Catalunya, afirma que “es tracta d’una punta de sageta amb aletes i peduncle engruixit, del tipus que hom anomena ‘Mailacianes’, entre altres denominacions, i que consisteixen en una variada panòplia de sagetes sobretot de bronze, que corresponen en línies generals a la tipologia amb variants que observem en la peça de Cabassers. Aquesta mena d’objectes, situables entre el Bronze Final avançat i la Primera Edat del Ferro, comencen a aparèixer, almenys, des del segle VIII abans de l’Era, i sovintegen al llarg de cronologies posteriors fins els segles IV-III abans de Crist, tot arribant a etapes més recents, coetànies ja de la plena romanització. No és, doncs, una troballa insòlita, però sí interessant”.

La troballa es va produir casualment mentre es construïa la fonamentació d’una granja de conills a la partida coneguda com Les Tàpies, a poc més d’un quilòmetre de distància de la població, amb les coordenades 41,242260 , 0,725690.

Imatge de la punta de sageta trobada:

Localització del punt on es realitzà la troballa: