Marques de picapedrer del monestir de Santa Maria de Vallclara (1149-1158)

Benvinguts a la seu digital del Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara, entitat privada que té com a objectiu l’estudi de la zona geogràfica i històrica formada pels municipis de la conca del riu Montsant: la Bisbal, Cabassers, la Figuera, el Lloar, Margalef i la Vilella Baixa, que configuraren un domini eclesiàstic sota la titularitat del bisbe de Tortosa, baró de Cabassers.

Santa Maria de Vallclara fou un monestir de la Conquesta, de l’orde de Prémontré, fundat per donació del lloc d’Avicabescer a aquest orde per part de Ramon Berenguer IV, el 25 d’abril de 1149. La donació era la dot amb què es compensava l’ajuda militar que l’abat Esteve de Flabemont havia prestat al comte-rei, obeint a la crida que el Papa Eugeni III havia fet al concili de Reims l’any anterior. El monestir va estar actiu poc més de nou anys, i durant aquest temps el lloc d’Avicabescer fou conegut com Vallclara. El 27 de desembre de 1158 el capítol es va reunir i acordà abandonar l’obra, fent donació de la casa i del lloc de Vallclara al bisbe de Tortosa. Aquesta decisió fou ratificada per Ramon Berenguer IV en un document del 2 de gener de 1159. Des d’aquell moment, el monestir va anar caient a l’oblit de la profunditat del temps, i el lloc va tornar a anomenar-se Avicabescer. La denominació de Vallclara també es va perdre a les ombres dels pergamins del cartulari de la catedral de Tortosa, que serven els trasllats de la documentació del segle XII que recull la breu història d’aquesta fundació.

El nostre centre disposa d’un fons documental digital en expansió continuada. A la secció d’Arxius hi trobareu els catàlegs i les digitalitzacions dels fons digitalitzat que ja han estat processats, que posem a disposició dels investigadors. A mesura com es vagi ampliant el fons de digitalització, s’aniran publicant nous catàlegs.

Les activitats públiques que durà a terme l’entitat les podreu trobar referenciades a l’apartat Butlletí d’aquesta mateixa web.

Si voleu col·laborar amb nosaltres o rebre més informació sobre el que fem, utilitzeu l’apartat de contacte.

Tots els materials que es publiquen en aquesta pàgina estan subjectes a les lleis i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. Si no s’indica el contrari, es permet la reproducció i difusió de tots els materials que conté aquest lloc sempre i quan se citi clarament l’autor i la font. Els drets de Copyright són propietat dels autors dels articles, i no del Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara. Per tant, en aquells casos en què la reproducció dels documents no sigui lliure i estigui sotmesa a condicionants, caldrà que l’interessat es posi en contacte amb l’autor del material en qüestió per tal de sol·licitar autorització per reproduir-lo.

Objectius

L’objectiu principal del Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara és aprofundir en la investigació històrica dels territoris que formaren l’antiga Baronia de Cabassers. Comprenia, a més d’aquest poble, els nuclis de la Bisbal de Falset, la Figuera, el Lloar, Margalef i la Vilella Baixa, i aquest és el nostre àmbit preferent d’actuació.

Una de les principals missions del nostre equip és la catalogació i la digitalització d’arxius públics i privats, mitjançant la signatura de convenis amb els titulars dels mateixos. A banda, la transcripció i l’estudi de la documentació destacada sobre el territori on centrem els nostres esforços també és una prioritat. I, si s’escau, la publicació dels treballs confegits amb la informació recollida, com a fruit de la investigació desenvolupada.

Recerca

Actualment desenvolupem dues línies principals de recerca:

1-La investigació històrica, estudiant les fonts documentals sobre el territori.

2- La recerca urbanística, arquitectònica i arqueològica, estudiant els edificis dels nuclis antics de les poblacions on centrem la nostra investigació, i el seu origen.

De la primera activitat hem reunit més de 6.500 pàgines en format digital procedents de dotze arxius, que abasten una cronologia que s’inicia al segle XII i s’estén fins al XX. Part d’aquesta documentació està en procés de transcripció i d’altra està ja publicada, com és el cas de les ordinacions locals de la Bisbal de Falset.

De la segona, hem bastit un inventari pràcticament complet del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Cabassers, i treballem per a poder recollir en obres similars les dades d’aquest camp referents als municipis de la Bisbal de Falset, la Figuera, el Lloar, Margalef i la Vilella Baixa.

In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

Santa Maria de Vallclara